AIESEC

logo

AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 32 000 członków. AIESEC działa w ponad 100 krajach, na ok. 1100 uniwersytetach. Organizacja umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Realizując ten cel corocznie organizujemy prawie 5000 praktyk zagranicznych oraz około 350 konferencji.

Ponadto, AIESEC umożliwia młodym ludziom zdobycie grona przyjaciół o podobnych zainteresowaniach z całego świataprzekonać się co chcą robić w przyszłości.

Nasi partnerzy, którzy reprezentują różnorodne branże  i rynki, postrzegają AIESEC jako organizację wspierającą ich rozwój poprzez umożliwianie dostępu do utalentowanych ludzi z całego świata.

AIESEC Polska został załozony w 1971 roku. Obecnie jest jednym z najlepszych krajów na świecie pod wzgledem ilości zrealizowanych praktyk. Poza rezultatami ilościowymi mozemy pochwalić się takze sukcesami w rozwoju naszej Organizacji pod kątem jakości.

Nagrody, jakimi zostaliśmy uhonorowani na międzynarodowej arenie to miedzy innymi:
Country Leadership Award for Culture of Excellence Implementation 2006.

AIESEC w Polsce tworzy 19 Komitetów Lokalnych, które skupiają ponad 1300 studentow z największych polskich uczelni wyższych. Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie oraz za koordynację strategii globalnych w Polsce jest Komitet Narodowy (dane kontaktowe tutaj).


Jeśli zaliczasz się do osób, które nie mają zamiaru ominąć okazji do zdobycia bezcennego doświadczenia, stawiania sobie kolejnych wyzwań, wzmacniania swojego charakteru i umiejętności miękkich, a jednocześnie chcą się świetnie bawić i poznawać ludzi z całego świata, to właśnie teraz stajesz przed taką szansą! Oto powody dlaczego warto dołączyć do AIESEC:

 

Doświadczenie liderskie:

Nasi członkowie zarządzają organizacją na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Mogą prowadzić zespoły w różnych obszarach, planują, podejmują decyzje, motywują innych i realizują swoje pomysły w projektach.W Polsce mają taką możliwość w 19 oddziałach lokalnych skupiających członków z ponad 30 szkół wyższych.

Międzynarodowość:

Członkowie organizacji wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do jednego z prawie 110 krajów świata, gdzie zdobywają doświadczenie zawodowe i kulturowe. Mają także możliwość działania w AIESEC za granicą zarówno na poziomie lokalnym jak i narodowym. Nowe kultury mogą również poznawać dzięki obcowaniu z praktykantami przyjeżdżającymi do Polski z całego świata w ramach projektów AIESEC.

Różnorodne umiejętności:

Członkowie AIESEC zdobywają praktyczne doświadczenie w takich obszarach jak sprzedaż, marketing, rekrutacja, ocena rynku, budżetowanie, planowanie, zarządzanie projektem, sztuka prezentacji, zarządzanie sobą w czasie i inne. Dzięki temu uzupełniają wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach o drogocenną praktykę.

Sieć kontaktów:

Oprócz przyjaciół z całego świata działalność w AIESEC dostarcza wielu okazji do obcowania z firmami i organizacjami, zarówno przy realizacji projektów jak i konferencji. Działanie w AIESEC to również korzystanie z internetowej platformy komunikacyjnej zwanej MyAIESEC.net, która łączy obecnych oraz byłych członków organizacji z całego świata, a także partnerów AIESEC z poziomu lokalnego, narodowego jak i globalnego.  Znajomości zawarte w AIESEC są często przyjaźniami na całe życie.

Świadomość swoich mocnych stron:

AIESEC wspiera rozwój jednostek. Członkowie wyznaczają sobie cele, sprawdzają ich realizację, oceniają swoje kompetencje, otrzymują informację zwrotną od osób bardziej doświadczonych. Dzięki temu są świadomi kim są, do czego dążą i jaką rolę chcą pełnić w przyszłości.

Więcej informacji znajdziesz na: www.aiesec.pl

Oferta praktyk

AIESEC oferuje swoim członkom:

Praktyki Menedżerskie

są skierowane do członków organizacji, którzy ukończyli co najmniej 3 rok studiów i absolwentów: ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, ekonometrii
i innych nauk ekonomiczno - socjologicznych. Praktyki realizowane są w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak i w międzynarodowych korporacjach.

Praktyki Wolontariackie

są skierowane do członków już po 1 roku studiów, wszystkich kierunków a w szczególności: socjologii, kulturoznawstwa, psychologii i innych nauk społecznych. Większość wolontariuszy pracujących na takich praktykach ma pokryte koszty zakwaterowania i wyżywienia. Praktyki organizowane są w takich programach jak: HEROES (kraje azjatyckie) i ASK (kraje afrykańskie), które składają się z projektów społeczno-edukacyjnych o HIV/AIDS, w organizacjach pozarządowych czy domach dziecka. Polegają na bezpośrednim niesieniu pomocy jak i na znajdowaniu funduszy oraz promowaniu idei placówek społecznych w tych krajach.

Praktyki Edukacyjne

są skierowane do członków, którzy ukończyli co najmniej 3 rok studiów i absolwentów filologii. Organizowane zazwyczaj w szkołach językowych, placówkach społecznych, organizacjach pozarządowych lub w firmach. Drugim rodzajem praktyk edukacyjnych są praktyki związane z nauczaniem przedmiotów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym lub nauka języka połączona z projektem społecznym o odmienności kulturowej.

Praktyki Techniczne

są skierowane do członków, którzy ukończyli co najmniej 3 rok studiów i absolwentów: nauk technicznych, elektrotechniki, mechaniki, inżynierii, biotechnologii, informatyki i innych. Wśród firm partnerskich można wyróżnić: Alcatel-Lucent, Fujitsu-Siemens Computers, Microsoft, Technosoft, TATA, IBM, Google czy Toshiba.

OFERTY praktyk znajdziesz na

www.aiesec.pl


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję