Progress Management Partners Sp. z o.o.

logo

Zajmujemy się doradztwem biznesowym poprzez systemowe podejście w realizacji procesów zmiany w organizacji Klientów (maksymalizacja efektu z poszanowaniem dotychczasowego dorobku). Wykorzystujemy potencjał kreatywny grup projektowych (wiedza ekspercka) tworzonych pod kątem każdego zlecenia.

Wspieramy biznes licznymi działaniami, jak np.:

  • Rekrutacja i selekcja - projekty realizujemy szybko i skutecznie poprzez m.in. direct search, multiposting, Social Media, networking oraz własną bazę kontaktów (profesjonalne narzędzie zintegrowane). Wykorzystujemy sprawdzoną i efektywną metodologię identyfikowania najlepszych talentów na rynku. Każdorazowo nad efektywnością procesu czuwa Grupa Doradcza skupiająca osoby z adekwatną do projektu wiedzą i doświadczeniem dzięki czemu proces oceny potencjału kandydatów do pracy jest wnikliwy i obiektywny.
  • Programy rozwojowe i szkolenia - na podstawie profesjonalnego audytu opracowujemy i wdrażamy autorskie programy celowe, poddawane stałemu monitoringowi efektywnościowemu. Procesy są realizowane na bazie wiedzy eksperckiej, benchmarkingu, innowacyjności, wskaźników biznesowych, mechanizmów przełamywania barier.
  • Doradztwo biznesowe - wsparcie Klientów na każdym etapie rozwoju firmy w zakresie zarządzania (ludźmi, finansami, sprzedażą), inwestycji, restrukturyzacji, procesów zmiany, wyzwań powiązanych z obecną sytuacją ekonomiczną.
  • Executive Supervision - usługi dla menedżerów o podwyższonej samoświadomości zawodowej.

 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję