Vogue Travel sc

logo

Vogue Travel to firma powstała z inicjatywy pasjonatek, o twórczych pomysłach, szerokich zainteresowaniach oraz zamiłowaniu turystycznym. Planujemy i realizujemy obozy tematyczne dla dzieci i młodzieży w dwóch cyklach: „Wakacje z Vogusiem” oraz „Kuźnia talentów”. Motywujemy naszych uczestników do różnorakich form aktywności (ekspresja artystyczna poprzez taniec, fotografię, aktorstwo, śpiew, uprawianie sportu i wiele innych) zarówno w czasie letnich wakacji jak i ferii zimowych. Rozbudzamy w nich pasje, które kontynuują w czasie roku szkolnego i które mogą zaowocować w przyszłości.

Biuro Podróży Vogue Travel kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży. Z uwagi na rozwój osób młodych, wspieranie ich procesu uspołeczniania oraz dobór odpowiednich metod edukacyjnych do wieku, zdecydowaliśmy o podziale uczestników według dwóch głównych projektów: „Wakacje z Vogusiem” 7 - 12 lat i „Kuźnia talentów” 12 - 18 lat.

I tak „Wakacje z Vogusiem” to przygoda dla młodszych, w której celem nadrzędnym jest inspiracja dzieci do działania i zapoznanie z różnymi formami ekspresji, w atmosferze zabawy.  Z kolei „Kuźnia talentów” stawia na diagnozę uzdolnień młodzieży i skanalizowanie energii, zorientowanie na działanie poprzez udział w warsztatach, tym samym naukę systematyczności i wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich ambicji.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję