Stowarzyszenie DoxoTronica

logo

Stowarzyszenie DoxoTronica powstało na początku 2010 roku. Zrzeszamy młodych, zdolnych, ambitnych studentów i naukowców wywodzących się głównie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze cele to tworzenie nowych pojęć i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Flagowym przedsięwzięciem DoxoTroniki są spotkania Lewica Czyta.../Prawica Czyta..., którym przyświeca idea dialogu pomiędzy różnymi stylami i aktorami dyskursu politycznego. Wśród głównych projektów stowarzyszenia należy wymienić badanie i promocję mechanizmów demokracji bezpośredniej w obrębie wspólnoty lokalnej przy użyciu Internetu oraz popularyzację zagadnień z filozofii prawa. Ważny element działalności DoxoTroniki stanowią śmiałe projekty artystyczne ze znaczącą komponentą intelektualną. W ramach częstych spotkań wygłaszane są referaty prezentujące osiągnięcia naukowe i artystyczne członków. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z ciekawymi instytucjami i partnerami, którzy podzielają nasze zainteresowania lecz niekoniecznie poglądy.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję