E-day Sp. z o.o.

logo

E-day Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi związane z pozyskiwaniem dofinansowania na projekty (inwestycyjne, badawczo-rozwojowe, szkoleniowe, targowe itp.) dla przedsiębiorstw oraz usługi asysty w rozliczaniu projektu.

E-day Sp. z o.o. został utworzony w 2009r. przez zespół doradców: Paweł Porada & Krystian Babicki – osoby zawodowo zajmujące się tematyką pozyskiwania i rozliczania dotacji dla przedsiębiorstw, które swą wiedzę i doświadczenie zdobywały w najlepszych firmach doradczych w Polsce.

Do podstawowych działalności Spółki zalicza się również nadzór i realizację dużych i skomplikowanych projektów szkoleniowych oraz doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Świadczone usługi to m.in.:

- szkolenia e-learningowe z zakresu prawa UE oraz prawa podatkowego

- doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej

- kompleksowa realizacja projektów szkoleniowych

- konsulting gospodarczy w zakresie pomocy publicznej i innowacyjności.

 

E-day Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje obecnie następujące szkolenia e-learningowe:

- szkolenie e-learningowe z zakresu ramowych programów wsparcia Unii Europejskiej

- szkolenie e-learningowe z zakresu siódmego programu ramowego badań i rozwoju Unii Europejskiej

- szkolenie e-learningowe z zakresu rozliczeń podatkowych w ramach specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

- szkolenie e-learningowe z zakresu podatkowego rozliczenia wsparcia ze środków Unii Europejskiej

- szkolenie e-learningowe z zakresu podstawowych zagadnień międzynarodowego prawa podatkowego

- szkolenie e-learningowe z zakresu rozliczeń podatku od nieruchomości w praktyce

- szkolenie e-learningowe dotyczące wsparcia w ramach programu Marco Polo

- szkolenie e-learningowe dotyczące wsparcia w ramach programu LIFE

- szkolenie e-learningowe dotyczące wsparcia w ramach programu Inteligent Energy

- szkolenie e-learningowe dotyczące wsparcia w ramach programu MEDIA

- szkolenie e-learningowe dotyczące wsparcia w ramach programu CULTURE

 


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję