Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

logo

PRCiP w Gdańsku zostało założone w 1947r. na mocy Zarządzenia Ministra Żeglugi jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do odbudowy infrastruktury portowej zniszczonej podczas II wojny światowej.
31.01.1991r. dokonano przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
W kwietniu 1999r firma została sprywatyzowana.
Przedmiot działalności firmy :
Prace hydrotechniczne w portach ,budowa i remont nabrzeży portowych ,budowa falochronów, roboty konstrukcyjne betonowe, żelbetowe i rozbiórkowe, roboty z zakresu budownictwa lądowego - zmechanizowane roboty ziemne, kubaturowe i instalacyjne, pogłębianie inwestycyjne w basenach portowych, pogłębianie konserwacyjne portów i torów wodnych, pogłębianie towarzyszące hydrotechnicznym pracom budowlanym takim, jak nabrzeża, falochrony, pirsy itd., tworzenie lądu pod zabudowę przemysłową, ochrona brzegów, zasilanie plaż , układanie rurociągów na dnie morza, układanie podwodnych kabli ,wykonanie i układanie wylotów morskich rurociągów z oczyszczalni ścieków i związane z tym wykopy i prace zasypowe, pogłębianie dna rzek, budowa wałów i ochrona przeciw powodziowa ,wynajem sprzętu pogłębiarskiego, dostawa wysokiej jakości kruszywa morskiego z dna Bałtyku


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję