Coffey International Development Sp. z o.o.

logo

http://www.coffey.pl/

Coffey International Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa w Polsce od roku 2002. Świadczymy usługi dla organów administracji publicznej oraz klientów instytucjonalnych wzmacniając ich potencjał i efektywność, jak również dla firm prywatnych oraz organizacji pozarządowych umożliwiając im rozwój i odnoszenie sukcesów w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Oddział polski Coffey koncentruje się obecnie na następujących rodzajach usług:

  • Ewaluacja i monitoring. Naszym celem jest poprawa jakości polityk publicznych. Wierzymy, że ewaluacja jest ważnym narzędziem osiągania tego celu. Jej znaczenie uznaje coraz więcej instytucji publicznych na całym świecie.
  • Realizacja projektów rozwoju międzynarodowego dla krajów korzystających ze źródeł pomocy rozwojowej darczyńców na całym świecie. Od roku 2009 oddział w Polsce realizuje projekty finansowane przez Komisję Europejską w ramach tzw. Kontraktów Ramowych.
  • Zarządzanie projektami rozwoju społeczno - ekonomicznego dla sektora publicznego. Nasze referencje projektowe i stabilna sytuacja finansowa pozwalają nam zarządzać wielomilionowymi projektami rozwojowymi, w partnerstwie z innymi firmami, z komplementarnymi zdolnościami i doświadczeniem.
  • Wdrażanie programów szkoleniowych i doradczych dofinansowanych ze środków unijnych. W ostatnich latach przeszkoliliśmy tysiące menedżerów i pracowników MŚP, realizując krajowe i regionalne projekty wdrażane przez m.in. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Doradztwo w zakresie budowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Coffey Commercial Advisory jest liderem w dostarczaniu usług doradczych z zakresu PPP w Australii, jednym z najbardziej rozwiniętych rynków usług PPP. Jesteśmy w stanie zaoferować usługi budowania PPP w Polsce w partnerstwie z inwestorami i wiodącymi kancelariami prawnymi.

Coffey na Świecie

Coffey należy do wiodących firm konsultingowych działających na całym świecie w obszarze infrastruktury społecznej i fizycznej. Wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę na wszystkich etapach cyklu projektowego, od koncepcji do jej finalizacji. Wspólnie dążymy do osiągnięcia celu jakim jest poprawa warunków życia społeczności na całym świecie.

Coffey działa od ponad 50 lat i zatrudnia więcej niż 4000 pracowników i specjalistów w ponad 80 krajach i posiada stałe biura w obu Amerykach, Afryce, Azji i Pacyfiku, Europie i na Bliskim Wschodzie.

Na całym świecie, świadczymy usługi na każdym etapie cyklu życia infrastruktury - począwszy od planowania i finansowania projektu, poprzez przygotowanie i rozwiązywanie problemów technicznych do zarządzania zasobami, terminami i budżetami. Korzystamy z naszej wiedzy specjalistycznej w celu zapewnienia realizacji celów w perspektywie długoterminowej i utrzymania infrastruktury na odpowiednim poziomie. Nasza praca obejmuje budowę obiektów infrastruktury - takich jak drogi, budynki, gazociągi, obiekty sportowe - niezbędnych do zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby ludności świata, szybkiej urbanizacji przy dbałości o zasadę zrównoważonego rozwoju i zwiększonej świadomości ekologicznej. Dzięki naszej wiedzy, jesteśmy w stanie również wspierać rządy i agencje pomocowe w celu wzmocnienia społeczności lokalnych, zwiększając jakość ich życia. Zarządzamy projektami w różnych sferach infrastruktury społecznej, w tym w obszarze rozwoju gospodarczego, edukacji i szkoleń oraz ochrony zdrowia.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję