Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

logo

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy jest nowoczesną placówką badawczo-rozwojową, zatrudniającą około 250 osób, w tym zespoły naukowców i specjalistów o wysokich kompetencjach w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Ogromne tempo zmian w tych obszarach i związane z tym kształtowanie się cywilizacji informacyjnej, rozumianej jako połączenie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, stanowi wyzwanie, któremu Instytut jest w stanie sprostać. Sprzyja temu stabilna sytuacja ekonomiczna Instytutu, który dobrze radzi sobie w nowych warunkach rynkowych i w szybko zmieniającym się otoczeniu. Niewątpliwie jest to też możliwe dzięki długoletniej tradycji Instytutu i wynikającego z niej doświadczenia, wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej i inżynieryjnej oraz bazie materialnej. Struktura zakładów odpowiada zakresowi prac naukowo-badawczych prowadzonych w IŁ. Nowoczesne, posiadające akredytacje laboratoria, podejmują się w szerokim zakresie przeprowadzania badań badań urządzeń i kalibracji.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję