Allianz

logo
O Allianz w Polsce

Konsekwencja, innowacyjność i wrażliwość na potrzeby klienta. Dzięki tym cechom w ciągu ponad 10 lat z niezmienną dwucyfrową dynamiką rozwoju Grupa Allianz stała się jednym z liderów polskiego rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Dziś na siłę i stabilność marki Allianz pracuje pięć prężnych spółek:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oferujące ubezpieczenia majątkowe,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oferujące ubezpieczenia na życie,
  • Allianz Bank Polska S.A., oferujący kredyty, karty kredytowe, lokaty i konto osobiste on-line,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oferujące fundusze inwestycyjne,
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. prowadzące otwarty fundusz emerytalny.

Oferta Allianz w Polsce

Szeroka oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje blisko 180 produktów, wśród których są ubezpieczenia majątkowe, na życie i zdrowotne dla klientów indywidualnych i firm, fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne, pracownicze programy emerytalne i cała gama nowoczesnych produktów bankowych. Wiele z nich zawiera innowacyjne i prekursorskie rozwiązania. Ich elastyczność i przystosowanie do łączenia w pakiety daje możliwość wszechstronnego zaspokojenia potrzeb klientów.

Obsługa klienta

Jednym z priorytetów Grupy Allianz jest stałe podnoszenie jakości obsługi klientów. Dla ich wygody utworzono Centrum Obsługi Klienta, w którym w jednym miejscu klient może zarówno umówić się z agentem jak i likwidatorem szkód a także zasięgnąć informacji o produktach, trybie rozpatrywania roszczeń i wypłacie odszkodowań. Może również poznać aktualny status swojej sprawy. Dzięki temu znając numer infolinii uzyskuje dostęp do wszystkich zasobów. Na jakość obsługi składa się również jakość likwidacji szkód, która w wypadku Allianz stanowi ważne źródło przewagi konkurencyjnej.

Mobilność likwidatorów szkód, uproszczenie procedur likwidacyjnych oraz zastosowanie najnowocześniejszego oprogramowania i elektronicznej teczki szkodowej znacznie przyspieszyło i usprawniło rozpatrywanie szkody i wypłatę odszkodowań.

Kapitał Allianz

Siłę i stabilność marki Allianz potwierdza także wysokość łącznego kapitału Grupy, który wynosi prawie 800 mln zł. To czyni Allianz jednym z najpotężniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce.

Niemniej ważnym kapitałem dla Grupy są ludzie, którzy ją tworzą – ich doświadczenie i fachowa wiedza. Allianz jest stabilnym pracodawcą dającym zatrudnienie ok. 1500 pracownikom i ponad 5000 agentom ubezpieczeniowym (nie licząc struktur powstałego pod koniec 2008 roku Allianz Banku). Inwestowanie w ich rozwój zawodowy oraz zapewnienie stabilnych warunków pracy jest dla Allianz podstawą budowania długotrwałych relacji z klientami.

Źródło: http://www.allianz.pl/

 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję