Związek Rzemiosła Polskiego

logo

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją pracodawców, działającą od 1933 r. - wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych (1933-1972) i Centralny Związek Rzemiosła (1973-1989).

 

Wraz z organizacjami terenowymi - 27 izbami rzemieślniczymi, 479 cechami rzemiosł oraz 222 spółdzielniami - tworzy największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego. Zrzesza ok. 300 tysięcy mikro, małych i średnich firm.

 

Związek Rzemiosła Polskiego jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców - pracodawców, na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego stał się partnerem dialogu społecznego. Partnerstwo jest realizowane poprzez stałą współpracę z organami władzy oraz administracji państwowej i samorządowej, agendami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Ważnym celem, realizowanym przez Związek poprzez udział w procesie dialogu społecznego jest stworzenie w Polsce silnego, nowoczesnego samorządu gospodarczego.

 

Jedną z najważniejszych funkcji przedsiębiorstw rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową - od zawodów najnowocześniejszych do unikalnych, szczególnie tych o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. Obecnie u pracodawców będących rzemieślnikami szkoli się około 90 tys. uczniów, w ponad 100 zawodach. W okresie od 1945 do 2007 wydano 2.121.748 świadectw czeladniczych oraz 468.475 dyplomów mistrzowskich.

 

Związek Rzemiosła Polskiego prowadzi ożywione kontakty zagraniczne. Od 1991 roku jest członkiem Międzynarodowej Unii Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) z siedzibą w Brukseli. Od grudnia 2004 roku Jerzy Bartnik Prezes ZRP piastuje stanowisko Wiceprezydenta UEAPME i jest członkiem Prezydium tej organizacji. Związek Rzemiosła Polskiego ma również możliwość włączania się w prace NORMAPME, która jest międzynarodową organizacją non-profit, utworzoną z inicjatywy UEAPME i reprezentującą małe i średnie przedsiębiorstwa w kwestiach dotyczących procesu normalizacji.

 

ZRP jest także mecenasem kultury i fundatorem Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta.

 

Wspólnie z redakcją miesięcznika "Mała Firma" oraz we współpracy z Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług, Związek Rzemiosła Polskiego przyznaje ponadto doroczną nagrodę gospodarczą pod nazwą "Konkurs o Złoty i Platynowy Laur" dla najaktywniejszych rzemieślników, kupców i przedsiębiorców z sektora MŚP.

 

Do podstawowej działalności Związku Rzemiosła Polskiego należy w szczególności:

 

•  reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych w Związku organizacji, wobec organów władzy i administracji, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą,

•  prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej, w sposób zapewniający integralność rzemiosła,

•  pomoc zrzeszonym w Związku organizacjom rzemiosła i małej przedsiębiorczości w zakresie realizacji zadań statutowych, 
•  podejmowanie inicjatyw legislacyjnych dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości,

•  uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz dla gospodarki narodowej,

•  propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,

•  upowszechnianie dorobku polskiego rzemiosła i małej przedsiębiorczości i jego roli społeczno-gospodarczej,

•  podejmowanie wszelkich działań, mających na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego Rynku Europejskiego.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję