Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

logo

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. przejmuje od przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w ramach działalności statutowej, podejmuje szereg działań edukacyjnych, których celem jest poprawa jakości środowiska i propagowanie zachowań służących jego ochronie. W związku z tym Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. tworzy i konsekwentnie realizuje programy edukacyjne, których strategicznym i nadrzędnym celem jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Firma swoimi działaniami przyczynia się także do podnoszenia znaczenia rozwoju recyklingu i odzysku w Polsce.

Na praktyki zapraszamy do działu eduakcji ekologicznej.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję