Agencja Rynku Rolnego

logo

Agencja Rynku Rolnego jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej. Swoją działalnością obejmuje ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie około 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej przyczyniając się tym samym do stabilizacji europejskiego rynku produktów rolno-spożywczych. W skład Agencji wchodzi Centrala mieszcząca się w Warszawie oraz 16 oddziałów terenowych działających na obszarze całego kraju.

 

Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:

 

·     wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR i krajowych,

·     wydaje indywidualne rozstrzygnięcia skierowane do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR,

·     prowadzi działalność kontrolną w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych,

·     przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące mechanizmów WPR realizowanych przez ARR,

·     informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR.


Agencja Rynku Rolnego administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz mechanizmami finansowanymi z budżetu krajowego.

 


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję