O.K. Ośrodek Kursów

logo
Firma nasza otrzymała w roku 1993 status niepublicznej placówki oświatowej i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną.
 
W odpowiedzi na postęp, nieustające zmiany i wzrost wymagań naszych klientów stale rozszerzamy naszą ofertę szkoleniową. Aktualnie proponujemy kilkadziesiąt szkoleń o zróżnicowanej tematyce. Co roku staramy się wzbogacić naszą ofertę. Troska o to, aby jak najpełniej zaspokajała ona oczekiwania naszych klientów sprawia, że do Państwa dyspozycji stawiamy wykwalifikowaną kadrę i sprawdzone programy szkoleń.
 
Ponadto realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
2005 rok - kwiecień/maj projekt „E – WEJHER - NOWE KWALIFIKACJE NOWĄ SZANSĄ DLA MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY”. Projekt przeznaczony dla młodzieży poniżej 25 roku życia, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -  SPO RZL Działanie 1.2 b.
2006 rok – grudzień/maj projekt „E – FIRMA”. Projekt przeznaczony dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - SPO RZL Działanie 2.3 a.
– kwiecień/wrzesień projekt „E- WEJHER- ELEKTRONICZNY URZĄD/FIRMA”. Projekt przeznaczony dla pracowników samorządów oraz pracowników przedsiębiorstw, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - ZPORR Działanie 2.1.
- październik/ lipiec 2007 projekt „E – FIRMA – II EDYCJA”. Projekt przeznaczony dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - SPO RZL Działanie 2.3 a.
 
Naszą misją jest oferowanie klientom doświadczeń szkoleniowych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym - nasze szkolenia to połączenie teorii oraz praktyki. Podstawą naszych działań jest współpraca wyłącznie z kompetentnymi trenerami – specjalistami, prowadzącymi zajęcia aktywnymi metodami, angażującymi wszystkich uczestników, zarówno podczas wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji i scenek rodzajowych.
Obecnie realizujemy projekt "E-Wejher".
  E-Wejher – Nowa szansa edukacyjna dla uczniów powiatu wejherowskiego poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programów komputerowych”

System edukacji dzieci i młodzieży zarówno w powiecie wejherowskim, jak w skali regionu oraz kraju wykazuje słabości, które dotyczą istnienia nierównego dostępu do edukacji uczniów z obszarów wiejskich oraz niedostatek narzędzi zapewniania wysokiej jakości zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Problem wyrównywania szans dotyczy też likwidacji zjawiska wewnętrznej segregacji uczniów w szkołach i wiąże się z problemem wykluczenia społecznego. W tym kontekście wskazane jest podjęcie działań w zakresie wprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów oraz nowych rozwiązań pozwalających na dostosowanie edukacji do potrzeb poszczególnych grup uczniów i tym samym wdrożenia innowacyjnych form kształcenia.

Celem ogólnym projektu jest podnoszenie jakości procesu kształcenia i zmniejszanie różnic edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich powiatu wejherowskiego. Cele szczegółowe: organizacja zajęć dla 1000 uczniów z 19 szkół wiejskich podstawowych i gimnazjalnych dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych (logopedycznych) służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia oraz organizacja dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych ;wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania poprzez przeprowadzenie seminariów warsztatowych dla 100 nauczycieli z zakresu wykorzystania komputerowych programów edukacyjnych.

Beneficjentami Ostatecznymi (BO) projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz kadra dydaktyczna szkół realizujących kształcenie ogólne z obszarów wiejskich powiatu wejherowskiego.

W przyjaznej atmosferze, zarówno pracodawcy, kadra zarządzająca, pracownicy, jak i osoby poszukujące pracy zdobędą nowe umiejętności i poszerzą swoją wiedzę w wybranych obszarach.
 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję