Stowarzyszenie Krzewienia Eduakcji Finansowej

logo

Głównym obszarem działania jest pomoc nadmiernie zadłużonym. Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej udzielają bezpłatnej, poufnej pomocy w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego. ODFiK-i zapewniają pomoc każdemu, kto ma problemy finansowe oraz potrzebuje porady prawnej, bez względu na status majątkowy czy społeczny. Naszymi klientami są przede wszystkim osoby z nadmiernym zadłużeniem, które mają trudności w spłacie zobowiązań finansowych. Podstawowa pomoc polega na wyjaśnieniu, w jaki sposób należy ”negocjować” z bankami, Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi lub innymi instytucjami finansowymi, w których wystąpiły przeterminowane zadłużenia. Konsument może uzyskać poradę poprzez kontakt z doradcą w biurze ODFiK, za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie lub telefonicznie. Doradcy z Ośrodków, zwracając uwagę na zagrożenia związane z nadmiernym zaciąganiem kredytów, doradzają, jak odzyskać kontrolę nad własnymi finansami.

SKEF prowadzi bezpłatne poradnictwo dla osób nadmiernie zadłużonych.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję