Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży

logo

Zakład Badania Ssaków jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą Polskiej Akademii Nauk.

Misją Zakładu Badania Ssaków PAN jest zdobywanie, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i procesach przyrodniczych w celu zapewnienia naukowego wsparcia dla skutecznej ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

Zakład realizuje swoją misję poprzez prowadzenie badań naukowych dotyczących różnych aspektów biologii ssaków, publikowanie artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej, prowadzenie kształcenia na poziomie akademickim, opracowywanie ekspertyz dla instytucji państwowych i organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie wiedzy o przyrodzie wśród szeroko rozumianej opinii publicznej.

Zakład aktywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami naukowymi w zakresie wspólnych projektów naukowych oraz wymiany i szkolenia pracowników.


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję