Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

logo

Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" powstało w 2003 roku w efekcie wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych. Jest członkiem Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – PION działającego od 2007 roku jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej promujących i organizujących zatrudnienie wspierane osób niepełnosprawnych w sferze handlu, produkcji i usług.

Celem PION jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej, głównie w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy.

 


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję