AEGEE

logo

Serwis kontaktowy AEGEE w Polsce. AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe) jest organizacją europejską. To co nas wyróżnia spośród innych jest struktura pozbawiona poziomu narodowego (tzn. nie ma np. AEGEE-Polska). Działamy na poziomie lokalnym i europejskim.

O AEGEE

Podstawowe informacje
 • AEGEE [ae: że] (Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe) Europejskie Forum Studentów,
 • AEGEE jest pozarządową i politycznie niezależną, niekomercyjną, największą interdyscyplinarną organizacją studencką w Europie,
 • AEGEE ma główny cel rozwijać otwarte i tolerancyjne społeczeństwa przez promowanie współpracy, komunikacji i integracji między młodymi ludźmi w Europie i poza jej granicami,
 • AEGEE założyli w 1985 r. studenci z dziewięciu zachodnich europejskich miast i aktualnie obejmuje około 15 000 członków w 240 miejscowych oddziałach, 40 europejskich krajów. Od 1985 70 000 studentów było członkami organizacji,
 • Członkowie AEGEE nie tylko są studentami wszystkich wydziałów, są również młodymi profesjonalistami; byli członkowie pracują w ważnych międzynarodowych instytucjach,
 • Od 1996r. centrala AEGEE mieści się w Brukseli, w sąsiedztwie najważniejszych instytucji europejskich.
 • AEGEE nie ma narodowego poziomu - jest on zastąpiony miejscowym i europejskim,
 • AEGEE zawsze, korzysta z nowych technologii, najnowszego oprogramowania, internetu, prowadząc elektroniczne członkostwo i cyfrowe systemy głosowania,
 • AEGEE bierze udział w polityce na najwyższym poziomie, promując ideały takie jak: otwartość w wyższej edukacji, pokój i bezpieczeństwo, aktywne obywatelstwo i wymiana kulturalna,
 • AEGEE jest pionierem dyskusji tematycznych, zajmując się m.in. zagadnieniami: bezpieczeństwa, ekologii, Środkowego Wschodu, międzynarodowej mobilność pracy, europejskiej gospodarki, dodatkowo - europejskimi relacjami, AIDS i prawami człowieka,
 • AEGEE jest nie tylko aktywne na kontynencie europejskim, zajmuje się również zagadnieniami współpracy transatlantyckiej,
 • AEGEE stanowczo popiera ciągłość programu Erasmusa. Bez m.in. AEGEE 1 220 000 studentów Erasmusa w latach 1989-2004 nie miałoby szansy, by studiować za granicą,
 • AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską, posiada status doradcy Rady Europy i ONZ, jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży; współpracuje również z UNESCO i OBWE,
 • AEGEE było jednym z pierwszych europejskich NGO, powstającym poza żelazną kurtyną,
 • AEGEE oferuje poparcie studentom w Bośni, ruchom demokratycznym jak w Serbii i Ukrainie, ustanawia program stypendium dla studentów z Bałkanów,
 • AEGEE organizuje około 250 międzynarodowych konferencji i innych wydarzeń rocznie. Dotychczasowa suma to ponad 200 000 studentów biorących udział w wydarzeniach AEGEE,
 • Letnie Uniwersytety AEGEE pozwoliły ponad 50 000 studentom przeżyć niezapomniane europejskie wakacje,
 • AEGEE jest otwarte dla ludzi niepełnosprawnych, którzy moga dołączyć do wszystkich rodzajów działalności i projektów organizacji.

AEGEE zajmuje się przede wszystkim organizowaniem:

 • konferencji - praktycznie na każdy temat, od zagadnień bardzo poważnych, po bardziej luźne. Jest to najważniejsza forma działalności AEGEE. Spotykają się tu studenci z profesjonalistami, nawiązują kontakty, wymieniają poglądy, opinie i informacje,
 • letnich uniwersytetów, letnich wymian studentów, podczas których mają oni okazję uczyć się języków obcych oraz poznawać inne kraje i ich mieszkańców. Co roku korzysta z tej oferty od 2000 do 3000 studentów,
 • wymian studenckich - kilkudniowych pobytów u zaprzyjaźnionych anten AEGEE, często zacieśniających współpracę między oddziałami,
 • spotkań delegatów AEGEE na szczeblu Europejskim - Agora i European Boards Meeting,
 • European Schools - tygodniowych warsztatów, w czasie których uczestnicy zdobywają merytoryczną wiedzę dotyczącą pracy w AEGEE
 • projektów europejskich - AEGEE współorganizuje wiele imprez o zasięgu ogólnoeuropejskim

Jak dołączyć AEGEE?

Ogólne warunki przystąpienia do AEGEE:

 • trzeba być studentem/studentką,
 • lub absolwentką/absolwentem do 35 roku życia,
 • znaleźć oddział lokalny niedaleko siebie,
 • zgłosić się do oddziału i opłacić składkę

 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję