Ministerstwo Spraw Zagranicznych

logo

Biuro Spraw Osobowych i Szkolenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) zajmuje się:

    naborem do służby zagranicznej
    rekrutacją pracowników na placówki zagraniczne
    organizacją i przebiegiem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
    organizacją i prowadzeniem szkoleń specjalistycznych, egzaminów językowych i dyplomatyczno - konsularnych
    organizacją i przebiegiem praktyk studenckich i zawodowych w MSZ oraz na placówkach zagranicznych
    sprawami emerytalnymi i rentowymi pracowników
    okresowymi ocenami pracowników
    obsługą komisji dyscyplinarnej MSZ i prowadzeniem jej archiwum
    wydawaniem paszportów służbowych i dyplomatycznych MSZ oraz pośrednictwem w uzyskiwaniu wiz

 

 

Ta strona będzie przydatna, jeżeli:

    chcesz aplikować na stanowisko w MSZ lub na placówce zagranicznej
    jesteś zainteresowany aplikacją dyplomatyczno-konsularną
    chcesz wziąć udział w egzaminach lub konkursach organizowanych przez MSZ
    przygotowujesz się do wyjazdu na placówkę lub wracasz z placówki do kraju
    szukasz bieżących informacji dla pracowników MSZ i służby zagranicznej
    chcesz zostać przyjęty na praktykę w MSZ

 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję