Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Gdańskiego

 Uroczystość otwarcia Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UG odbyła się 25 stycznia 2013 roku.Wzięli w niej udział przedstawiciele katedr kryminalistyki ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, przedstawiciele szkół Policji, w tym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, członkowie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a także biegli i specjaliści z różnych dziedzin współpracujący z Pracownią Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zbiory Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji i Uniwersytetu Gdańskiego ze względu na swoje funkcje, wartość historyczną oraz materialną są unikalne w skali kraju. To jedyna tego rodzaju placówka w Polsce i żadna polska uczelnia nie może się poszczycić się takimi zbiorami. Gromadzone są od 30 lat. Wcześniej znajdowały się w Wieży Więziennej i Katowni na Targu Węglowym w Gdańsku, gdzie wówczas funkcjonowała Pracownia Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Później zostały przeniesione na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdyż służyły przede wszystkim w procesie dydaktycznym studentom UG. Zbiory można było oglądać od początku ich gromadzenia, ale formalnie muzeum zostało utworzone 28 czerwca 2012 roku – i teraz będzie otwarte na szerszą publiczność.

W muzeum znajduje się dział broni i amunicji, gdzie zgromadzono m.in. broń palną, zabytkową, sportową, gazową, alarmową, sygnałową, broń pneumatyczną, broń białą, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, broń samodziałową, broń wojskową i wyposażenie wojskowe, umundurowanie. Można zobaczyć także eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistyczną głośnych spraw, zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych oraz pochodzące z przestępstw m.in. narzędzia włamań, przyrządy i sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń oraz urządzenia do pomiaru prędkości, sfałszowane banknoty i monety polskie oraz zagraniczne, a nawet przedmioty zarekwirowane osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Część zbiorów poświęcona jest jednemu z bardziej znanych przestępców związanych z Gdańskiem – „Skorpionowi”.

Zbiory Pracowni Kryminalistyki zostały zgromadzone dzięki pomocy m.in. Sądu Okręgowego w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pracowników Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W wieloletnim zgromadzeniu zbiorów nie do przecenienia są zasługi dra Jerzego Wnorowskiego – co w czasie uroczystości podkreślił dziekan senior WPiA prof. Jarosław Warylewski.

Zadaniem Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej oraz dziedzin pokrewnych. Muzeum prowadzi w tym zakresie działalność edukacyjną oraz naukową.

Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest otwarte dla szerszej publiczności. Podstawową formą udostępniania muzeum będzie grupowe zwiedzanie wystaw z przewodnikiem. Z takiej formy zwiedzania będą mogli korzystać studenci Uniwersytetu Gdańskiego, młodzież szkolna oraz inne zorganizowane grupy po uprzednim ustaleniu daty oraz liczebności grupy.

Źródło: UG

Komentarze:

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy.

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję