Chiromancja - Linie na dłoni.

Zdjęcie - Wewnętrzne strony dłoni pokryte są zróżnicowaną siecią linii. Swój rysunek i wymiary (proporcjonalnie do wieku) zachowują w głównych zarysach przez całe życie człowieka. Wszelkie zmiany są nieznaczne.
W chiromancji nie spotyka się dwóch identycznych siatek liniowych - podobnie jak linii papilarnych. Nawet na dłoniach tej samej osoby obrazy linii nie pokrywają się.
Linie na dłoni powinny być dość wyraźnie zaznaczone i powinny mieć regularny przebieg, bez załamań i przerw. Znaczenie ma również kolor lub zabarwienie linii. Barwa czerwona lub różowa wskazuje na naturę zapalczywą, gwałtowną i raptusowatą. Linia biała świadczy o delikatnym zdrowiu i pasywnej postawie. Linie
żółte mogą znamionować pesymizm, niedowartościowanie i złośliwość. Linie ciemnoniebieskie występują zazwyczaj u osób o węższych horyzontach umysłowych, prostych i upartych.

Ważniejsze linie dłoni:
1) życia, 2) głowy (rozumu), 3) serca,4) przeznaczenia, 5) Słońca, 6) małżeństwa, 7) zdrowia, 8 )- mleczna droga, 9) intuicji

Linie cienkie - osoba o dużym temperamencie, niecierpliwa i lubiąca przygody.

Duża liczba linii i znaków - duża nerwowość i zbytnie uleganie emocjom.

Linie bardzo długie - predyspozycje do nauk ścisłych i przyrodniczych.

Linie szerokie - świadczą o unormowanym trybie życia, wewnętrznym spokoju, szczerości i jasności umysłu.

Linie głębokie - duża witalność, mocny charakter, zdecydowanie w działaniu i duża odporność psychiczna.

Linie słabo zaznaczone - osobowość spokojna, stroniąca od emocji i wybijania się na pierwszy plan.

Linie łamane - zapowiadają zmienne koleje losu, kłopoty i wielkie emocje, czasem dramatyczne.

Na każdej dłoni znajdują się trzy podstawowe linie, tj. życia, głowy (rozumu) i serca. Ponadto często występują linie towarzyszące o mniejszym znaczeniu.
Linia życia

Linia ta cieszy się na ogół największym zainteresowaniem osób analizujących siatkę swoich dłoni. Wynika to z dawnego przekonania, że ma ona określać długość życia. Stąd chciano, aby była jak najdłuższa.
Tymczasem linia życia znamionuje przede wszystkim siły witalne organizmu i jego potencjał energetyczny. Na przykład wyraźna, ale krótka linia może znaczyć, że dana osoba będzie prowadzić intensywne i zdrowe życie do pewnego wieku, a później jej witalność ulegnie znacznemu osłabieniu. Znane są osoby, które miały krótką linię życia lub prawie niewidoczną, a dożyły sędziwego wieku.

Duże znaczenie przy określaniu stanu zdrowia, chorób, powodzenia życiowego, kariery, doświadczeń losu ma kształt, budowa i również długość linii życia.
Linia życia oznacza podstawę kciuka. Zaczyna się w połowic odległości między kciukiem a palcem wskazującym. Oto jej charakterystyka.

Długa i bardzo wyraźna - doskonałe zdrowie oraz znamionuje także długie i dynamiczne życie.

Krótka - ogromna energia życiowa, ale również i zagrożenie poważną chorobą. Nie ma to jednak związku z długością życia.

Szeroka - duży dynamizm życiowy, który się jednak może przedwcześnie wyczerpać. Życie zbyt intensywne, bez troski o zdrowie.

Długa i delikatna - długie życie, lecz trzeba cały czas uważać na zdrowie.

Długi łuk linii życia - wielkoduszność, szczerość i serdeczność.

Łuk spłaszczony - to przeciwieństwo powyższych cech, a zwłaszcza wewnętrzny chłód.

Linia życia schodząca ze wzgórka Wenus kilkoma rozgałęzieniami - wewnętrzny niepokój i skłonność do wędrówek i podróży.

Krótka i niewyraźna - słabsza osobowość, mała witalność oraz tchórzostwo.

Podwójna linia - życie pod silnym wpływem lub dominacją innej osoby.

Rozpoczynająca się poniżej linii głowy - nieopanowanie, słaba wola, uleganie słabostkom i brak samokontroli.

Rozpoczynająca się od linii głowy - umysł analityczny, opanowanie i wyrachowanie.

Rozpoczynająca się od wzgórka Jowisza - ogromna ambicja i silne dążenie do sukcesów.

Liczne przerwy - częste zmiany w życiu.

Falista - niestałość w uczuciach i brak równowagi.

Przerywana z zachodzącymi na siebie odcinkami - może znamionować* chorobę lub jakieś bolesne wydarzenia, ale niezbyt dramatyczne.

Przerwana na początku - poważna choroba w dzieciństwie.

Rozwidlona na końcu - zmiany w życiu oraz bieda na starość.

Cienko zakończona - słaba witalność u kresu życia.

Dublowana (z linią Marsa) - spotęgowanie cech oraz długie i zdrowe życie.

Linia życia biała - powolność, flegmatyczność.

Linia życia żółta - schorzenia wątroby i nerwowość.

Linia życia czerwonawa - temperament, zapalczywość i ogromna aktywność życiowa.
Linia głowy (rozumu)

Powinna zaczynać się w tym samym miejscu co linia życia, tj. na krawędzi dłoni, pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem. Często obie linie bywają na początku złączone. Im szybciej ten związek się kończy, tym wcześniej w człowieku rozbudza się samodzielność i tym wcześniej kształtuje się jego osobowość. Obok linii życia jest ona najważniejsza na dłoni - określa inteligencję, walory umysłowe, odwagę i umiejętność panowania nad emocjami.

Mało widoczna lub jej brak - to niezwykle rzadki przypadek. Oznacza brak ambicji życiowych, niezdolność do realizacji poważniejszych przedsięwzięć i niski poziom intelektualny.

Długa i pochylona ku dołowi - duża wyobraźnia i talenty twórcze.

Oddzielona od linii życia - śmiałość i skłonność do ryzyka.

Krótka - trudności z koncentracją i mała wyobraźnia.

Normalna - znamionuje komunikatywność, praktycyzm, dobrą pamięć i jasność myśli.

Sięgająca aż do wzgórka Księżyca - nadmierna wyobraźnia, skłonności do fantazjowania.

Wygięta do góry - duża operatywność i przedsiębiorczość.

Biegnąca blisko linii serca - wąskie horyzonty umysłowe.

Mocno zaznaczona - umiejętność ogromnej koncentracji w decydujących momentach.

Szeroka - słaby refleks, trudności z koncentracją, brak pewności w realizacji zamierzeń.

Głęboka - duża inteligencja, często idąca w parze ze zdolnościami manualnymi.

Przebiegająca blisko linii życia - świadczy o niezależności myśli i poglądów, dobrym zdrowiu, wybuchowości i zapalczywości.

Linia wygięta - ostrzeżenie przed wypadkiem.

Linia niewyraźna - roztargnienie, częste bóle głowy, słaba pamięć i brak koncentracji.

Linia pofalowana - zmienny charakter, uleganie wpływom i skąpstwo.

Przecinająca linię życia - z jednej strony duża nieśmiałość, z drugiej zaś złośliwość i kłótliwość.

Zakończona rozwidleniem - uzdolnienia bardzo rozproszone, nie mogące zaowocować w żadnej konkretnej dziedzinie.

Zakończona potrójnym rozwidleniem - to kombinacja inteligencji, wyobraźni i przedsiębiorczości, przynosząca duże korzyści.
Linia serca

Linia ta powinna zaczynać się na skraju dłoni, pod małym palcem, i to nie za wysoko, gdyż oznaczać wówczas może ubogie życie i skłonność do zazdrości. W jej kształcie i przebiegu odzwierciedlone są takie
cechy jak trwałość i intensywność uczuć. Zapowiada porywy duszy oraz informuje o niektórych cechach psychicznych. Zaznaczona jest wyraźniej na dłoniach kobiecych, gdyż kobiety częściej w życiu kierują
się uczuciem.

Wznosząca się w kierunku palca wskazującego - powodzenie w uczuciach, ale również niestałość.

Szybko załamująca się i zanikająca - osoba w niewielkim tylko stopniu zdolna do miłości.

Zbyt cienka - świadczy o egocentryzmie i wewnętrznym chłodzie.

Poprzerywana i przypominająca łańcuszek - określa osobę, która za każdym razem zakochuje się intensywniej niż poprzednio.

Przebiegająca blisko linii rozumu - oznacza ścisłe powiązanie z domem i tradycją rodzinną.

Przebiegająca wysoko - rozum góruje nad uczuciem.

Bardzo długa - nadwrażliwość, nadpobudliwość i zazdrość.

Dłuższa od linii głowy - osoba kierująca się uczuciem.

Prosta - osoba zamknięta, nieufna.

Niewyraźna - liczne kłopoty uczuciowe.

Krótka i cienka - niezdolność do przeżywania wielkich uczuć.

Poprzerywana - niestałość uczuć.

Nachylona do linii głowy - melancholiczność ze skłonnościami do zazdrości.

Dotykająca linii głowy - emocjonalne podchodzenie do życia, ale również mała wydolność serca i wynikające z tego zaburzenia.

Pofalowana - oziębłość uczuciowa.

Linia z odgałęzieniami - szlachetność, dobroć i wierność.

Zakończona rozwidleniem - szczerość uczuć i dobrotliwość.

Przerywana z zachodzącymi na siebie członami - uszkodzenie serca.

Linia czerwona - żarliwy temperament, osoba szybko zakochująca się i szybko odkochująca.

Linia biała - egoizm, nieumiejętność dawania szczęścia innym.

Źródło: zoneforest

Komentarze:

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy.

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze

 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję